Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Zielona Góra/Przytok

Cena: 500 PLN

Liczba godzin: 10 h dydaktycznych

Program:

Szkolenie ma charakter warsztatów, w trakcie których słuchacze zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi afazji rozwojowej, z podstawami diagnozy różnicowej, rodzajami afazji rozwojowej, jej różnymi manifestacjami.

1. Problemy terminologiczne dotyczące afazji u dzieci (afazja rozwojowa, dziecięca, alalia, SLI, DLD).
2. Różne klasyfikacje afazji rozwojowej/SLI.
3. Epidemiologia afazji rozwojowej/SLI.
4. Afazja nabyta a afazja rozwojowa.
5. Kryteria włączające i wyłączające afazji rozwojowej/SLI.
6. Diagnoza różnicowa: a) SLI a dyslalia, b) SLI a autyzm, c) SLI a zespół Aspergera, d) SLI a dysleksja, e) SLI a mutyzm, f) SLI a upośledzenie umysłowe.
7. Diagnoza dymensjonalna w przypadku afazji rozwojowej (ASD +LI).

8. Dziecko z afazją rozwojową w szkole.

9. Podstawy terapii SLI: a) programowanie języka, b) techniki programowania, c) terapia funkcji poznawczych.

10. Laboratorium neurologopedyczne: a) schemat opinii neurologopedycznej, b) studia przypadków.

Prowadzący szkolenie:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, językoznawca, neurologopeda, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (w szpitalu MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego). Podejmuje badania z zakresu zaburzeń lingwistycznych, głównie o charakterze afazji. Zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami nazywania, ich neurobiologicznym podłożem. Diagnozuje i prowadzi  terapię pacjentów z udarem mózgu oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi. Pracuje w Klubie Afatyka, który działa w ramach Stowarzyszenia Afazja. 

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.