fazeon

Szkolenia

fazeon-Szkolenia

DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DOROSŁYCH I DZIECI

Czym się zajmujemy?

 • w Ośrodku zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami językowymi (z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, dysleksją) oraz osób dorosłych, które utraciły zdolność mówienia
 • udzielamy konsultacji rodzicom dzieci z rozwojowymi zaburzeniami mowy oraz opiekunom osób dorosłych z afazją, dyzartrią, pierwotną afazją postępującą
 • prowadzimy szkolenia dotyczące diagnozy i terapii rozwojowych oraz nabytych zaburzeń języka

Dla kogo terapia i wsparcie?

 • dla dzieci o prawidłowym i nieprawidłowym rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, dla dzieci jednojęzycznych i dwujęzycznych, z nieczytelną artykulacją, niemówiących, z trudem mówiących, z chorobami genetycznymi, padaczką, po neuroinfekcjach
 • dla osób dorosłych po przebytych udarach, urazach mechanicznych, neuroinfekcjach, chorobach onkologicznych i neurodegeneracyjnych (np. w chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera, otępieniu czołowo-skroniowym, postępującym porażeniu nadjądrowym, stwardnieniu zanikowym bocznym)

Z kim współpracujemy?

 • współpracujemy z Centrum Metody Krakowskiej, wspomina się o nas w jednej z książeczek Jagody Cieszyńskiej z serii Kocham czytać pt. Jagoda i Janek w Poznaniu
 • bierzemy aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Afazja; współprowadzimy terapię w Klubie Afatyka z osobami z afazją
 • współpracujemy z twórcami metody Neuroflow ATS®; zajmujemy się oceną wyższych funkcji słuchowych oraz treningiem słuchowym, który usprawnia funkcje potrzebne do efektywnego uczenia i komunikowania się
 • prowadzimy szkolenia z zakresu diagnozy i terapii afazji u osób dorosłych w Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” w Gdyni
  Logo2

Nazwa Ośrodka

 • nazwa Ośrodka pochodzi od wyrazów glottoterapia i glottodydaktyka, w ich strukturze znajduje się wyraz greckiego pochodzenia glotta o znaczeniu ’język’
 • obie przywołane nazwy oznaczają kolejno terapię języka (glottoterapia) oraz nauczanie języka, w tym nauczanie języka obcego (glottodydaktyka)
 • człon glotto- pojawia się w wielu innych wyrazach złożonych typu: glottogonia ’badania dotyczące powstawania i rozwoju języka’ czy glottologia ’inaczej językoznawstwo’
 • określenie Fazeon jest neologizmem (stworzonym wyrazem) pochodzącym od greckiego słowa fasis, które oznacza mowę, mówienie (por. wyrazy aphates ’osoba niemówiąca’, a-fasis ’niemota’)
TOP