Małgorzata RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA

Jestem językoznawcą, neurologopedą, terapeutą Metody Krakowskiej, providerem metody Neuroflow.
Pracuję w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, jestem kierownikiem Pracowni Leksykologii i Logopedii oraz specjalności logopedycznej, prowadzę szkolenia, wykłady i ćwiczenia m.in. z zakresu afazji u dzieci i osób dorosłych.
Zajmuję się diagnozą i terapią zaburzeń językowych w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego w SPZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu.

Wykształcenie

2023 – nadanie tytułu profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

2014 – nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004-2005 – Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2002-2004 – Studia Podyplomowe w Zakresie Logopedii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2000 – doktorat w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Leksykologii)
1996 – magisterium (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu)

Doskonalenie zawodowe

2022 – Schizofrenia – kompleksowa pomoc psychologiczna dla pacjentów psychotycznych (4.10.2022 r., mgr Dominika Maj)

2022 – Zaburzenia nerwicowe w praktyce psychologa (6.09.2022 r.), Rzeszów (mgr Dominika Maj)

2022 – Osobowość borderline – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne (26.08.2022 r., dr n. med. Anna Klatkiewicz)

2022 – Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia (8.07.2022 r., mgr Małgorzata Kosak)

2022 – Diagnostyka psychologiczna. Podstawy psychometrii (3.06.2022 r. – 7.10.2022 r.), Rzeszów (mgr Małgorzata Kosak, mgr Semko Lipiec)

2021 – KOLD- programy terapii dla dzieci w wieku od 1. Miesiąca do końca 9. Roku życia w programie komputerowym KomKOD, (dr Joanna Grub, Poznań 17.02.2021 r.)

2020 – Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów) (prof. Marta Korendo, 20.05.2020 r., webinar)
2020 r. – Jak kreatywnie uczyć ortografii? (prof. Jagoda Cieszyńska, 9.-4.2020 r., webinar)
2019 r. – KORP- Programy terapii. Modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak), 12.10.2019 r., Poznań
2019 – Rehabilitacja porażenia nerwu twarzowego (mgr Anna Pękacka), 11.10.2019 r., Poznań
2018 – Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (dr Andrzej Senderski), Warszawa
2017 – Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) (mgr Renata Borowiecka) 17.11.2017 r., Poznań
2017 – Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych (dr Anna Maria Pękacka), 21-23.10.2017r., Warszawa
2016 – Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (mgr Magdalena Kochańska), 10.12.2016, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych
2016 – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, (dr Teresa Kaczan) 11-12.11.2016, Poznań
2016 – Diagnoza różnicowa autyzmu i zespołu Aspergera. Terapia zaburzeń ze spektrum zespołu Aspergera (dr hab. Marta Korendo), 21.10.2016, Poznań
2015 – szkolenie pt. Problemy poznawcze dzieci dwujęzycznych. Diagnoza i terapia (dr Marzena Błasiak-Tytuła), 28.02.2015, Poznań
2015 – szkolenie pt. Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe (dr hab. Marta Korendo), 22.03.2015, Poznań
2015 – szkolenie pt. KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9.r.ż Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci (mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak), 12.09.2015, Poznań
2014 – szkolenie pt. Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej (prof. Henriette W. Langdon), 14. 06. 2014 r, Łódź
2014 – szkolenie pt. Dyzartria nabyta u osób dorosłych. Diagnoza i terapia (dr Olga Jauer-Niworowska), 17-18.05.2014, Poznań
2014 – szkolenie pt. Manualna Terapia Dysfagii, poziom I i II (doc. Jens Heber), 26-30 marca 2014, 44 godziny, Łódź
2014 – ACC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się. Poziom podstawowy (mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz), 15 godzin, Poznań
2013 – Otępienie czołowo-skroniowe – diagnoza i terapia (prof. dr hab. Maria Pąchalska), 04-06.11.2013, Wrocław
2013 – Wykorzystanie Testu SON – R 5,5-17 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka (dr Renata Lutosławska), 09.11.2013, Łódź
2013 – Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy. Moduł podstawowy (mgr Aleksandra Łada), 19-20.10.2013, Poznań
2012 – szkolenie pt. Budowanie systemu językowego dla dzieci z afazją (prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
2011 – szkolenie pt. Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu – RHLB-PL (dr hab. Emilia Łojek)
2011 – warsztaty pt. Diagnoza i terapia afazji (Wrocław – prof. Maria Pąchalska)
2011 – warsztaty pt. Programowanie języka dla dzieci z afazją (Poznań – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
2011 – warsztaty pt. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania w aspekcie pracy języka. Ujęcie logopedyczno-ortodontyczne (Katowice – dr Danuta Pluta-Wojciechowska)
2011 – warsztaty pt. Metody badania zagrożenia dysleksją (Poznań – dr Marta Korendo)
2011 – szkolenie zaawansowane (poziom 9. + zwierzęta) w zakresie Makatonu (Poznań – dr B.B. Kaczmarek)
2011 – warsztaty pt. Test S.O.N. – badanie i interpretacja wyników (Kraków, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
2011 – warsztaty pt. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) (Kraków – dr Zdzisława Orłowska-Popek)
2010 – warsztaty pt. Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (Kraków – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
2010 – warsztaty pt. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli (Kraków – dr Marta Korendo)
2010 – szkolenie (poziom 1.2.3.4.) w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej Makaton (Poznań – dr B.B. Kaczmarek)
2009 – warsztaty szkoleniowe pt. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (Lublin – dr Teresa Kaczan)
2009 – warsztaty naukowe-szkoleniowe pt. Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych (Poznań – dr Jolanta Panasiuk)
2005 – cz. I kursu bazowego kinezjologii edukacyjnej – „Gimnastyka mózgu” według metody P.E. Dennisona (Poznań – mgr Krystyna Krzyżostaniak, dr Renata Śleboda)
2004 – warsztaty naukowo-szkoleniowe pt. Problemy głosu i wymowy w pracy logopedy (Poznań – mgr Bogumiła Toczyska)
2004 – szkolenie pt. Komunikacja interpersonalna w pracy logopedy – bariery i sposoby ich pokonywania (Poznań – prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak)
2001 – Kurs Metodyki Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego (Warszawa, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego)