REGULAMIN SZKOLEŃ

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA


 1. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem Rejestracja (aktywnym dla każdego szkolenia, jakie jest aktualnie w ofercie).
 2. Na podany w formularzu adres e-mail (w ciągu maksymalnie dwóch dni) zostaną przesłane dane do przelewu.
 3. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest uiszczenie tzw. „wpisowego” w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni od otrzymania e-maila z danymi do przelewu (w tytule przelewu należy podać: nazwę szkolenia + nazwisko uczestnika).
 4. Końcowego przelewu (pomniejszonego o 100 PLN) należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (w tytule przelewu należy podać: nazwę szkolenia + nazwisko uczestnika).
 5. Możliwa jest wpłata całej opłaty za szkolenie (w ciągu 5 dni od otrzymania e-maila z danymi do przelewu)

2. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA


 1. O rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu można poinformować telefonicznie (504262517) lub drogą mailową (szkolenia@fazeon.pl) najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Rezygnacja ze szkolenia w czasie późniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości 50% wartości szkolenia.
 3. Brak rezygnacji ze szkolenia (drogą telefoniczną lub mailową) i nieobecność uczestnika na szkoleniu upoważnia firmę Fazeon do egzekwowania pełnej opłaty za szkolenie

3. SZKOLENIE


 1. Autorem planu szkolenia dostępnym na stronie internetowej jest Wykładowca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę szkolenia, tj. wybór metod prowadzenia zajęć, czas trwania szkolenia, sposób przekazywania treści szkoleniowych, zgodność treści szkolenia z przedstawionym wcześniej planem, ewentualne modyfikacje treści szkolenia, rodzaj i sposób przekazywania materiałów szkoleniowych itp.
  Wszelkie związane z tym uwagi uczestników powinny być zgłaszane niezwłocznie Wykładowcy podczas szkolenia.
 2. Cena za szkolenie obejmuje:
  1. udział w szkoleniu,
  2. materiały szkoleniowe,
  3. zaświadczenie o uczestnictwie,
  4. poczęstunek (tzw. przerwa kawowa).
 3. Rachunek uczestnik otrzymuje w dniu szkolenia.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu
 5. Wszystkie informacje na temat daty, godzin i miejsca szkolenia, form i terminów płatności znajdują się na stronie Ośrodka www.fazeon.pl. Organizator kontaktuje się z uczestnikami szkoleń drogą mailową lub telefonicznie (dane podane w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu).

4. ODWOŁANIE SZKOLENIA/ZMIANA TERMINU


 1. Fazeon zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od Firmy. W przypadku odwołania każdy zgłoszony uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty w terminie 5 dni od poinformowania przez Fazeon o odwołaniu szkolenia.
 2. O odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu uczestnicy zostają poinformowani telefonicznie bądź poprzez email. Wówczas każdy uczestnik otrzyma zwrot w postaci 100% wpłaconej wartości szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia osoba, która dokonała wpłaty otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administratorem danych osobowych jest Fazeon Szkolenia os. Batorego 19/38, 60-687 Poznań.
 2. Dane gromadzone są wyłączenie na potrzeby rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia i nie są przekazywane do innych podmiotów. Wyjątek stanowi przekazanie informacji o imieniu i nazwisku uczestnika szkolenia w przypadku gdy certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nie jest wystawiany przez firmę Fazeon.
 3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, adres email będzie wykorzystany do przesyłania informacji o szkoleniach będących w ofercie firmy Fazeon.
 4. Zgodę na przesyłanie informacji o szkoleniach będących w ofercie firmy Fazeon można wycofać wysyłając na adres szkolenia@fazeon.pl listu o treści „rezygnacja”.