Szczegóły szkolenia:

Miejsce: online

Cena: 370 PLN

Liczba godzin: 11h dydaktycznych (9.00-17.45)

Program:

1. KOLD na tle innych narzędzi diagnostycznych.
2. Dlaczego opracowano KOLD-a?
3. Trzy filary KOLD-a.
4. Własności psychometryczne KOLD-a.
5. Charakterystyka testu.
5.1. Instrukacje szczegółowe + karty KOLD-A.
5.2. Kategorie umiejętności.
5.3. Karty KOLD-W, KOLD-P.
5.4. Pomoce diagnostyczne.
6. Procedura badania.
7. Analiza instrukcji.
8. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.
9.1. Próba o charakterze ilościowym.
9.2. Samodzielna ocena dziecka.
10. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
10.1. Próby o charakterze ilościowym.
10.2 Liczenie wypowiedzi dzieci.
10.3. Próby C1 i E1.
10.4. Międzynarodowy alfabet fonetyczny IPA.
10.5. Samodzielna ocena dziecka.
11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania.
12. Zastosowanie narzędzia dla dzieci z diagnozą.
13. Przykładowa opinia logopedyczna.
14. Program komputerowy KomKOD.
15. Rozdanie certyfikatów.

Prowadzący szkolenie:

 dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych.

TEST – opis narzędzia: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do ukończenia 9. roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2. roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3. roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo czy wykazuje nieprawidłowości.