gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

opóźniony rozwój mowy - występuje w dwóch postaciach: SORM (samoistne opóźnienie rozwoju mowy) i NORM (niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy).
 • SORM (tzw. alalia prolongata)
  • przyczyny tego opóźneinia wiążą się z indywidualnym tempem rozwoju dziecka
  • dotąd nie ustalono podłoża opóźnienia
  • dotyczy tylko mówienia, nadawania mowy
  • rozumienie jest prawidłowe
  • objawia się brakiem mowy do ok. 1,6 lub 2 r.ż.
  • ok. 4-5 r.ż. wyrównuje się samoistnie i dalszy rozwój mowy przebiega bez zakłóceń
 • NORM
  • jest konsekwencją różnego rodzaju zaburzeń biologicznych lub społecznych (uszkodzenie centralnego lub obwodowego układu nerwowego, upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne, emocjonalne)
  • jest związany z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego dziecka

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka