gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

dysleksja - trudności w nauce pisania i czytania bądź - zdaniem J. Cieszyńskiej - zaburzenia linearnego uporządkowania informacji jako konsekwencja braku dominacji lewej półkuli mózgu, a zatem braku prawidłowego wzorca lateralizacji. Czytanie i pisanie należą do tych czynności, które wymagają lewopółkulowego mechanizmu przetwarzania informacji (czyli sekwencyjności).

Zob. J. Cieszyńska 2009, Dysleksja jako zaburzenia linearnego uporządkowania, "Biuletyn Logopedyczny", nr 1.

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka