Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

afazja ruchowa
  • polega na trudnociach z samym procesem mwienia, nadawania, kodowania komunikatw
  • rozumienie w duym stopniu jest zachowane
  • mowa jest powolna z przerwami
  • wikszo wypowiadanych sw stanowi rzeczowniki (mowa telegraficzna)
  • rzadziej pojawiaj si czasowniki, przymiotniki, przyswki
  • do najrzadszych nale przyimki i spjniki
  • pacjent moe by paczliwy lub apatyczny (bierny)
  • charakterystyczne zaburzenia przybieraj posta agramatyzmu i parafazji semantycznych
zob. afazja

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka