PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Fazeon Szkolenia Sławomir Hanczewski z siedzibą os. Batorego 19/38, 60-687 Poznań.
 2. Dane osobowe gromadzone są na podstawie zgłoszeń online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.fazeon.pl lub poprzez pocztę szkolenia@fazeon.pl.
 3. Dane osobowe gromadzone są w celu:
  • przekazywania informacji organizacyjnych dotyczących szkolenia
  • wystawienia zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu
  • wystawienia faktury
  • windykacji należności
  • wysyłaniu (tylko w przypadku wyrażenia zgody) za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń i innych materiałów szkoleniowych
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej przez oferowanej przez Fazeon Szkolenia. Bez podania niezbędnych danych osobowych usługa nie może być świadczona.
 5. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do ich poprawiania i usunięcia. Kontakt w sprawie informacji na temat danych osobowych: szkolenia@fazeon.pl.
 6. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem administratora poczty mailowej oraz bankowości a także podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
 7. Wyjątek stanowi przekazanie informacji o imieniu i nazwisku uczestnika szkolenia w przypadku gdy certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nie jest wystawiany przez firmę Fazeon.