Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, wieżowiec Delta

Cena: 400 PLN

Liczba godzin: 6h dydaktycznych

Program:

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaproponowane będą sposoby oceniania umiejętności językowych oraz oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na budowanie systemu języka z uwzględnieniem programu słuchowego i nauki czytania.

W programie szkolenia przewidziane zostały następujące zagadnienia: 

  1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych, z zespołem Downa, dwu/wielojęzycznych.
  2. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego.
  3. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  4. Etapy programowania języka:
  • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
  • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
  • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
  • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  1. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

Prowadzący szkolenie:

prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek – jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.