Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, wieżowiec Delta

Cena: 400 PLN

Liczba godzin: 6h dydaktycznych

Program:

1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®

2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®:

a) nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

b) nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

c) nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

d) nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

e) od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

f) czytanie sylab zamkniętych

g) czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

h) samodzielne czytanie tekstów

i) zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

3. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania

Prowadzący szkolenie:

dr Katarzyna Sedivy-Mączka – jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2003 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją. Jest logopedą i terapeutą w Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie oraz w Przedszkolu nr 40.

Prowadzi zajęcia z przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej ze studentami kierunku polonistyka z logopedią i studentami Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.