Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, wieżowiec Delta

Cena: 400 PLN

Liczba godzin: 6h dydaktycznych

Program:

1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®

2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®:

a) nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

b) nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

c) nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

d) nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

e) od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

f) czytanie sylab zamkniętych

g) czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

h) samodzielne czytanie tekstów

i) zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

3. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania

Prowadzący szkolenie:

prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek – jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.