Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań

Cena: 500 PLN

Liczba godzin: 12 h dydaktycznych

Program:

Szkolenie ma charakter warsztatów, w trakcie których słuchacze zobaczą manifestacje wszystkich omawianych rodzajów afazji, w drugiej części szkolenia na podstawie danych neuroobrazowych i obserwacji klinicznej dokonają diagnozy poszczególnych zaburzeń (w tym diagnozy różnicowej).

1. Neurobiologiczne podstawy języka: jak wytłumaczyć obserwowane u chorych deficyty językowe z zakresie nadawania, nazywania, powtarzania, rozumienia, czytania i pisania?
2. Modularność języka w świetle afazji: izolowane zaburzenia językowe u chorych z afazją.
3. Epidemiologia afazji: co powinien wiedzieć neurologopeda o chorym z afazją i o opiekunie osoby z afazją (zaburzenia poznawcze i emocjonalne u chorych z afazją, trudności, z jakimi boryka się opiekun osoby z afazją).
4. Problemy diagnostyczne afazji.
5. Podział dualny, podział szkoły rosyjskiej, współczesne klasyfikacje afazji.
6. Diagnoza różnicowa afazji: a) afazja motoryczna, b) afazja sensoryczna, c) afazja transkorowa czuciowa, d) transkorowa ruchowa, e) transkorowa mieszana, f) afazje podkorowe ze szczególnym uwzględnieniem wzgórzowej, g) afazja przewodzeniowa, h) afazja skrzyżowana.
7. Anomia w afazji i afazja anomiczna: a) typy anomii (syndrom TOT, anomia semantyczna, fonologiczna, optyczna).

8. Apraksja mowy (AOS): a) diagnoza różnicowa AOS i afazji, AOS i dyzartrii, b) cechy AOS, d) problemy diagnostyczne w przypadku AOS, e) dziecięca apraksja mowy (CAS) a nabyta apraksja mowy (AOS).

9. Laboratorium neurologopedyczne: 1) schemat opinii neurologopedycznej, b) studia przypadków.

Prowadzący szkolenie:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, językoznawca, neurologopeda, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (w szpitalu MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego). Podejmuje badania z zakresu zaburzeń lingwistycznych, głównie o charakterze afazji. Zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami nazywania, ich neurobiologicznym podłożem. Diagnozuje i prowadzi  terapię pacjentów z udarem mózgu oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi. Pracuje w Klubie Afatyka, który działa w ramach Stowarzyszenia Afazja. 

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.