Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań

Cena: 700 PLN/ wpłata do15.10.2021 roku: 550 PLN

Liczba godzin: 12 h dydaktycznych

Program:

1. Choroby neurodegeneracyjne oraz zaburzenia językowe i komunikacyjne.
2. Pierwotna afazja postępująca.
a) kryteria diagnostyczne, b) diagnoza różnicowa (standardy diagnozowania), c) typologia PPA (wariant agramatyczny, semantyczny, logopeniczny), d) inne typy PPA (wariant dynamiczny, anomiczny, mieszany).
3. PPA i pierwotna postępująca apraksja mowy (PPAOS).
4. Choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Wilsona, choroba Huntingtona, SLA, PSP, MSA.
5. Neurobiologiczne podstawy procesu czytania.
6. Typologia aleksji nabytych.

7. Cechy charakterystyczne aleksji: a) obowodowych, b) centralnych.

8. Neurobiologiczne podstawy procesu pisania.

9. Typologia agrafii nabytych.

10. Studia przypadków.

Prowadzący szkolenie:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, językoznawca, neurologopeda, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (w szpitalu MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego). Podejmuje badania z zakresu zaburzeń lingwistycznych, głównie o charakterze afazji. Zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami nazywania, ich neurobiologicznym podłożem. Diagnozuje i prowadzi  terapię pacjentów z udarem mózgu oraz z chorobami neurodegeneracyjnymi. Pracuje w Klubie Afatyka, który działa w ramach Stowarzyszenia Afazja. 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.