Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, biurowiec Delta

Cena: 690 PLN

Liczba godzin: 10h dydaktycznych

Program:

1. Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego.
2. Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni.
3. Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: podstawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna.
3. Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii. charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne.
4. Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze,  cele terapeutyczne, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie.
5. Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case: oczy, taping, P.N.F., inne Metody.
6. Podsumowanie i zakończenie.

Prowadzący szkolenie:

 Anna Maria Pękacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.