Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, wieżowiec Delta

Cena: 390 PLN

Liczba godzin: 6h dydaktycznych

Program:

1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
a) sekwencje
b) analiza
c) relacje
3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)

Prowadzący szkolenie:

prof. UP dr hab. Marta Korendo jest filologiem polskim, neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.