Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, wieżowiec Delta

Cena: 400 PLN

Liczba godzin: 6h dydaktycznych

Program:

W czasie szkolenia omówione zostaną podstawy wczesnej diagnozy dzieci, które wychowywane są w środowisku dwu- lub wielojęzycznym oraz najważniejsze techniki terapeutyczne, umożliwiające budowanie dwóch systemów językowych. Pomimo rosnącej wiedzy o zaburzeniach, nadal zmagamy się z problemem trudności w rozpoznawaniu poznawczych, a przede wszystkim językowych trudności na wczesnych etapach rozwoju. W sytuacji bilingwizmu należy zróżnicować zjawiska typowe dla dwujęzycznego rozwoju mowy, wynikające ze współistnienia dwóch systemów językowych od tych, które mają swoje podłoże neurobiologiczne. W związku z tym poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Diagnoza logopedyczna dziecka wychowywanego w dwujęzyczności (diagnoza rozwoju komunikacji, kształtowania się systemów językowych oraz użycia języków).

2. Neurotypowy a zaburzony rozwój dziecka wychowywanego w dwujęzyczności.

3. Analiza przypadków: dziecko z alalią (dwujęzyczność ukraińsko-polska), dziecko z zespołem Downa (dwujęzyczność polsko-niemiecka), dziecko z autyzmem (dwujęzyczność angielsko-polska).

4. Terapia logopedyczna dziecka wychowywanego w dwujęzyczności: stymulacja rozwoju mowy, stymulacja rozwoju języków.

5. Techniki terapeutyczne wspomagające uczenie się języków: technika programowania języków oraz dziennik wydarzeń. 

Prowadzący szkolenie:

prof. UP dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła – neurologopeda, glottodydaktyk. Profesor w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka licznych publikacji naukowych na temat diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych, m.in. książki „Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia”. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi) wychowywanymi w dwujęzyczności. Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia wychowującymi się za granicą.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.