Fazeon
gora
bok

parafazje semantyczne - wyrazy bliskoznaczne (z tej samej kategorii znaczeniowej) uyte zamiast waciwego (potrzebnego w danym kontekcie) sowa, np.: zebra zamiast ko, gruszka zamiast jabko, widelec zamiast yka. Zob. afazja ruchowa

bok
gora
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,   tel. 508-132-997,   www.fazeon.pl,  www.neurologopeda.poznan.pl
logopeda Poznań | logopedia Poznań | nerologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy |
opóĽniony rozwój mowy