Fazeon
gora
bok

agramatyzm - brak umiejtnoci budowania zda gramatycznie poprawnych. Wypowied z agramatyzmami przybiera posta okrelonych nazw (przedmiotw lub czynnoci) niepowizanych gramatycznie, typu: szklanka ...gorco ...pi [Jest gorco, czy chcesz si napi?]. Zob. afazja ruchowa

bok
gora
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,   tel. 508-132-997,   www.fazeon.pl,  www.neurologopeda.poznan.pl
logopeda Poznań | logopedia Poznań | nerologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy |
opóĽniony rozwój mowy