Fazeon
gora
bok

afazja ruchowa
  • polega na trudnociach z samym procesem mwienia, nadawania, kodowania komunikatw
  • rozumienie w duym stopniu jest zachowane
  • mowa jest powolna z przerwami
  • wikszo wypowiadanych sw stanowi rzeczowniki (mowa telegraficzna)
  • rzadziej pojawiaj si czasowniki, przymiotniki, przyswki
  • do najrzadszych nale przyimki i spjniki
  • pacjent moe by paczliwy lub apatyczny (bierny)
  • charakterystyczne zaburzenia przybieraj posta agramatyzmu i parafazji semantycznych
zob. afazja

bok
gora
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,   tel. 508-132-997,   www.fazeon.pl,  www.neurologopeda.poznan.pl
logopeda Poznań | logopedia Poznań | nerologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy |
opóĽniony rozwój mowy