Fazeon
gora
bok

afazja czuciowa
  • polega na trudnociach z procesem rozumienia, odbierania, dekodowania komunikatw
  • tempo mwienia przypomina sposb mwienia w tzw. normie
  • zachowana jest intonacja i melodia
  • przyimki i spjniki s zachowane
  • wypowiedzi s niezrozumiae z powodu m.in. paragramatyzmw i licznych parafazji werbalnych
zob. afazja

bok
gora
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,   tel. 508-132-997,   www.fazeon.pl,  www.neurologopeda.poznan.pl
logopeda Poznań | logopedia Poznań | nerologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy |
opóĽniony rozwój mowy