Szczegóły szkolenia:

Miejsce: Poznań, ul. Towarowa 35, wieżowiec Delta

Cena: 400 PLN

Liczba godzin: 6h dydaktycznych

Program:

1. Neurony lustrzane – trójmodalny układ rozwoju, stymulacji i terapii.
2. Mikrogenetyczne ujęcie objawu zakłóceń rozwoju.
3. Neurobiologiczne podłoże procesu uczenia się.
4. Podłoże neurobiologiczne kształtowania się dominacji stronnej.
5. Etapy i zasady prowadzenia terapii neurobiologicznej.
6. Wybrane techniki terapii; Gesty Artykulacyjne, Stymulacja słuchowa i Manualne Torowanie Głosek.
7. Plastyczność mózgu.

Prowadzący szkolenie:

prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska , psycholog-logopeda, dyrektor merytoryczny w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym oraz przedszkolnym. Autorka wielu książek z zakresy diagnozy i terapii zaburzeń językowych u dzieci. Do najpopularniejszych należą m.in.  „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych” oraz „Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci”.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.