gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

zaburzenie języka - zaburzenie programowania języka dotyczące wszystkich jego poziomów (fonologii, składni, semantyki i pragmatyki), a dochodzi do niego na skutek uszkodzeń obszarów kory mózgowej (afazja).

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka