gora
home
terapia
warsztat
    
    

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

WYPOSAŻENIE

 • NAJNOWSZE POMOCE LOGOPEDYCZNE, m.in.:
  • Ora-Light
   (zestaw szpatułek wspomagających ćwiczenia oromotoryczne, Oral Motor Exercise System)
 • PROGRAMY MULTIMEDIALNE DO TERAPII MOWY, m.in.:
  • Afasystem (program wspomagający rehabilitację osób dotkniętych afazją)
  • Boardmaker (program wspomagający komunikację alternatywną, dla osób niemówiących lub z problemami w komunikowaniu się)
  • Rentgenogramy, palatogamy, labiogramy (program prezentujący w postaci animacji powstawanie poszczególnych głosek języka polskiego)
 • Test SON-R 2,5-7
dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka