Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia
warsztat
    
    

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

TRYB PRACY

 • ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE INDYWIDUALNYM
 • CZAS PROWADZONYCH ZAJĘĆ
  • TERAPIA
   + spotkanie: 60 minut
  • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
   + spotkanie:2x45 minut
 • TEST SON-R 2,5-7
dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka