Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Warsztaty, które już się odbyły:

METODY BADANIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 29.04.2011r.
 • godz.: 8-12.30
 • miejsce: Poznań, ul. Wiankowa 3, sala C, Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (MCSK)
 • koszt: 200 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJAPROGRAMOWANIE JĘZYKA DLA DZIECI Z AFAZJĄ


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 14.06.2011r.
 • godz.: 9-14.00
 • miejsce: Poznań, ul. Wiankowa 3, sala C, Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (MCSK)
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJAWCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z GRUPY RYZYKA NA PODSTAWIE METOD NEUROROZWOJOWYCH, ERGOTERAPII W PEDIATRII I INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ


 • prowadzący: dr Teresa Kaczan
 • termin: 08-09.07.2011r.
 • godz.:
  08.07.2011 (piątek): 14:00 - 20:00
  09.07.2011 (sobota): 08:00 - 18:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 420 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 09.09.2011r.
 • godz.9:00-14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 19.11.2011r.
 • godz.: 9:00 - 14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 400 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA(limit: 30 osób)
 • kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Dojazd i paarkingi: TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA


\

 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 03.12.2011r.
 • godz.: 08:30 - 13:30
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 400 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiemDIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA (SZKOŁA KRAKOWSKA)


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 27.01.2012r.
 • godz.: 08:30 - 13:30
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem

TEST SON-R - BADANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 6.02.2012r.
 • godz.: 09:00 - 14:00
 • miejsce:Poznań
 • koszt: 400 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem testu w pracy z dzieckiem


ZASADY MANUALNEGO TOROWANIA GŁOSEK. WCZESNE OBJAWY AUTYZMU
STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH (Metoda Krakowska)


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 4.06.2012 r.
 • godz.: 09:00 - 14:00
 • miejsce:Dom Studencki Jowita UAM (SALA - informacja wkrótce), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)

WCZESNA DIAGNOZA I STYMULACJA LOGOPEDYCZNA


 • prowadzący: mgr Mirosława Rządzka
 • termin: 20.10.2012 r.
 • godz.: 09:00 - 17:30
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. Pojęcia wczesnej interwencji
  2. Etapy prenatalnego kształtowania się odruchów oralnych
  3. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój oun w okresie prenatalnym i okołoporodowym
  4. Omówienie odruchowych reakcji oralnych: norma i patologia
  5. Omówienie metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju dziecka (MFDR, „Diagnoza neurologopedyczna od 0 do 12 miesiąca życia” M. Machoś, inne)
  6. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń funkcji pokarmowych
  7. Opracowanie programu terapii, formułowanie diagnozy
  8. Interwencja logopedyczna u dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym
  9. Prezentacja, omówienie materiałów filmowych.
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)BUDOWANIE SYSTEMU JĘZYKOWEGO DZIECI Z AFAZJĄ DZIECIĘCĄ


 • prowadzący: prof. Jagoda Cieszyńska
 • termin:25.10.2012 r.
 • godz.: 09:00 - 14:30
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 400 PLN
 • tematyka
  1. Wyjaśnienia terminologiczne:
   1. afazja dziecięca
   2. alalia
   3. SLI
   4. afazja u dzieci
  2. Zaburzenia językowe w afazji i metody ich diagnozowania
  3. Zaburzenia percepcji i uwagi
  4. Metoda krakowska wobec zaburzeń afatycznych
  5. Budowanie systemu językowego dziecka z afazja dziecięcą
 • REJESTRACJA (lista zamknięta)METODY BADANIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 26.11.2012r.
 • godz.: 10.00-15.00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych
  2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych:
   1. Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym
   2. Analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym
   3. Grafopercepcja
   4. Powtarzanie
  3. Zadania diagnostyczne dla trzylatków
  4. Zadania diagnostyczne dla czterolatków
  5. Zadania diagnostyczne dla pięciolatków
  6. Zadania diagnostyczne dla sześciolatków
  7. Ogólny schemat terapii
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)Diagnoza różnicowa autyzmu i Zespołu Aspergera. Terapia zaburzeń ze spektrum Zespołu Aspergera


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 14.02.2013r.
 • godz.: 10:00 - 15:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: do 18.01.2013 280 PLN, po tym terminie 300 PLN
 • tematyka
 • W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne Zespołu Aspergera (ZA), w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji. Omówione zostaną różnice i podobieństwa między ZA a autyzmem. Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględnieniem typowych dla spektrum autyzmu sposobów przetwarzania informacji. W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe.
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Uwaga!!! w dniu szkolenia spośród uczestników wylosowana zostanie osoba, która weĽmie bezpłatnie udział w najbliższym szkoleniu pt. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prowadzonym przez prof. Jagodę Cieszyńską (25.03.2013r.).ZASADY MANUALNEGO TOROWANIA GŁOSEK. SZKOLA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Marta Korendo, mgr Katarzyna Sedivy
 • termin: 12.03.2013 r.
 • godz.: 10:00 - 16:00
 • miejsce: Dom Studencki nr 6 Politechnika Poznańska, ul. św. Rocha 11B, 61-142 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • Tematyka:
  1. Wczesne symptomy zaburzeń autystycznych
  2. Najważniejsze różnice między autyzmem a zespołem Aspergera
  3. Podstawy Manualnego Torowania Głosek (forma warsztatowa)
  4. Programowanie terapii neurobiologicznej dla dzieci autystycznych - studium przypadku
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • W związku z licznymi telefonami w sprawie Manualnego Torowania Głosek - wyjaśniam, że szkolenie pt. Zasady Manualnego Torowania Głosek. Szkoła Krakowska poświęcone jest metodzie wywoływania samogłosek i sylab z pomocą dłoni terapeuty. Warsztaty poprowadzą dr Marta Korendo i mgr Katarzyna Sedivy.
 • Pani mgr Marta Sedivy jest uczennicą Elżbiety Wianeckiej i tylko ona z zespołu tzw. Szkoły Krakowskiej specjalizuje się w MTG (pisze książkę na ten temat) i ma uprawnienia do szkolenia z tego zakresu. Sama mgr Elżbieta Wianecka programowo nie prowadzi takich warsztatów ani w Krakowie, ani w Poznaniu.
 • Pani dr Marta Korendo uzupełni warsztaty o problemy wczesnej diagnozy i terapii autyzmu, co nie oznacza, że MTG wykorzystywane jest jedynie do wspomagania terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Stosowane jest w afazji, u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, u dzieci niesłyszących. To stały element terapii tzw. neurobiologicznej, którą proponuje prof. Jagoda Cieszyńska. Zatem MTG to ważny składnik działań terapeutycznych w Metodzie Krakowskiej. Jak napisała prof. Jagoda Cieszyńska "odbiór mowy uwarunkowany jest umiejętnością kory mózgowej "przekładania" usłyszanych dĽwięków na ruchy potrzebne do ich wypowiedzenia". W metodzie odbywa się torowanie drogi neurologicznej wzorców artykulacji głosek.SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
 • termin: 26.03.2013r.
 • godz.: 9:00 - 14:00
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 400 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniŕtych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniŕtych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób - lista zamknieta)ZABURZENIA POŁYKANIA U DZIECI I DOROSŁYCH. USPRAWNIANIE.


 • prowadzący: mgr Mirosława Rządzka
 • termin: 19.04.2013 r.
 • godz.: 09:00 - 15:30
 • miejsce: Dom studencki nr 6 Politechnika Poznańska, ul. św. Rocha 11B, 61-142 Poznań - mapa
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. Pionizacja języka w ontogenezie
   1. pozycja spoczynkowa, oddychanie
   2. połykanie
   3. artykulacja
  2. Fizjologia połykania (wg Langmore, Garliner, Bartolome)
   1. fazy połykania: faza preoralna, oralna przygotowawcza, oralna faryngealna ezofagealna
   2. prezentacja, omówienie filmów
  3. Zaburzenia miofunkcjonalne u dzieci ( wg A. Kittel)
   1. przyczyny zaburzeń miofunkcjonalnych:
    - znaczenie odruchów w karmieniu niemowląt
    - sposoby karmienia, parafunkcje
   2. dysfunkcja oddychania
  4. Patologie w obrębie ustnej fazy połykania, konsekwencje artykulacyjne i zgryzowe
   1. organizacja nieprawidłowego połykania ( infantylne, zespolenie językowo-wargowe wewnętrzne i zewnętrzne wg Mackiewicza, A. Kittel)
   2. konsekwencje artykulacyjne
   3. konsekwencje ortodontyczne (opisy, zdjęcia)
   4. ćwiczenia usprawniajace
  5. Dysfagie
   1. podział kliniczny
   2. przyczyny zaburzeń
   3. metody terapiiSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Marta Korendo
 • termin: 27.09.2013r.
 • godz.10:00-15:00
 • miejsce: Poznań,
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)

WCZESNA DIAGNOZA I STYMULACJA LOGOPEDYCZNA
szkolenie jednodniowe


 • prowadzący: mgr Mirosława Rządzka
 • termin: 28.09.2013 (sobota)
 • godz.: 09:00 - 17:30
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 400 PLN
 • tematyka
  1. Pojęcia wczesnej interwencji
  2. Etapy prenatalnego kształtowania się odruchów oralnych
  3. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój oun w okresie prenatalnym i okołoporodowym
  4. Omówienie odruchowych reakcji oralnych: norma i patologia
  5. Omówienie metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju dziecka (MFDR, „Diagnoza neurologopedyczna od 0 do 12 miesiąca życia” M. Machoś, inne)
  6. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń funkcji pokarmowych
  7. Opracowanie programu terapii, formułowanie diagnozy
  8. Interwencja logopedyczna u dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym
  9. Prezentacja, omówienie materiałów filmowych.Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych,
związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
MODUŁ PODSTAWOWY
szkolenie dwudniowe


 • prowadzący: dr Aleksandra Łada
  (Neurologopeda kliniczny, Specjalista NDT SLT Senior Tutor, Konsultant kliniczny)
 • termin: 19.10.2013-20.10.2013
 • plan zajeć
  dzień pierszy 19.10.2013: 4 moduły po 90 minut, początek zajęć godzina 10:00
  dzień drugi: 2 moduły po 90 minut, początek zajęć godzina 09:00
 • miejsce: Dom Studencki nr 6 Politechnika Poznańska, ul. św. Rocha 11B, 61-142 Poznań
 • koszt: 550 PLN
 • tematyka
  1. Przygotowanie do samodzielnej diagnostyki neurologopedycznej i programowania terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.
  2. Znajomość standardów postępowania diagnostycznego w zakresie obserwacji klinicznej, badania fizykalnego i funkcjonalnego aparatu oralnego.
  3. Praktyczne prowadzenie diagnostyki orofacjalnej w oparciu o Test SMSE w świetle Koncepcji Neurorozwojowych.
  4. Badanie Bazy Odruchowych Reakcji Oralnych oraz interpretacja uzyskanych wyników w kontekście GMFCS /Gross Motor Functional Classification Scale/ oraz ICD-10.
  5. Przygotowanie do pracy w teamie specjalistycznym /medyczno - terapeutycznym/.
  6. Praktyczna znajomość stosowania technik i wspomagań korygujących przebieg funkcji oralnych - żywienia, oddychania, fonacji, artykulacji /kontrola oralna, trakcje, techniki typu pressure, itp./.
  7. Znajomość patomechanizmów ośrodkowych i gastroenterologicznych w zaburzeniach dysfagicznych oraz możliwości leczenia w tym zakresie /udział neurologopedy w postępowaniu terapeutycznym/.
  8. Dyskusja panelowa.
 • UWAGA informacja dla uczestników szkolenia UWAGA
   Uczestnicy szkolenia powinni posiadać:
  • swobodny strój
  • jogurt /duży, bez kawałków owoców/ lub inny pokarm o jednolitej konsystencji
  • łyżeczki
  • kubek
  • gaziki jałowe /ok. 5 sztuk/
  • jabłko lub inny twardszy owoc
  • kromkę chleba
  • chrupki kukurydziane
  • ręcznik papierowy lub chusteczki
 • REJESTRACJA (limit: 24 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapenia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduAAC - Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
POZIOM PODSTAWOWY
szkolenie dwudniowe


 • prowadzący: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz
 • termin: 08.03.2014-09.03.2014
 • plan zajeć
  dzień pierwszy: 09:00--17:15
  dzień drugi: 09:00--14:00
 • miejsce: Dom Studencki Politechniki Poznańskiej nr 6, ul. ¦w. Rocha 11b Poznań
 • koszt: 480 PLN
 • Plan szkolenia
 • Dzień I
  • 9:00 - 10:30
   • Język jako system znaków - prezentacja
   • Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy emocjonalny i społeczny dziecka - prezentacja
   • W jaki sposób ludzie porozumiewają się - warsztat, praca w grupach
  • 10:45 - 12:15
   • Spróbujmy się porozumieć - praca w parach
   • Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka - warsztat
   • Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świecie - prezentacja
  • 12:30 - 14:00
   • Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się - prezentacja, warsztat, film
   • Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej
  • 15:00 - 17:15
   • Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zależności od kompetencji dziecka - prezentacja, analiza przypadków
   • Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości
   • Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała - prezentacja, film
  Dzień II
  • 9:00 - 10:30
   • Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego
   • Ocena kompetencji komunikacyjnych - prezentacja, warsztat, film
  • 10:45 - 12:15
   • Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka - warsztat
   • Sprawczość komunikacyjna - warsztat, film
  • 12:30 - 14:00
   • Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji - prezentacja
   • Pomoce komunikacyjne - prezentacja, film
 • REJESTRACJA
 • Plik z opisem szkoleniaSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo
 • termin: 11.05.2014r.
 • godz.15:00-20:00
 • miejsce:Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJADyzartria nabyta u osób dorosłych.
Diagnoza i terapia
szkolenie dwudniowe


 • prowadzący: : dr Olga Jauer-Niworowska
 • termin: 17.05.2014-18.05.2014
 • dzień I: 10:00 - 17:30
 • dzień II: 09:00 - 15:00
 • miejsce: Dom Studencki Politechniki Poznańskiej nr 6, ul. Św. Rocha 11b Poznań
 • koszt: 500 PLN
 • PLAN SZKOLENIA
  • Definicja i typy dyzartrii – klasyfikacja, objawy;
  • Schemat objawów uszkodzeń neurologicznych wg Grochala;
  • Metody badania i funkcje nerwów czaszkowych;
  • Choroby i uszkodzenia układu nerwowego powodujące dyzartrie;
  • Metody badania osób z dyzartriami;
  • Terapia dyzartrii:
   • masaże
   • stymulacja dotykowa, termiczna i smakowa
   • ćwiczenia motoryczne
 • REJESTRACJAProblemy poznawcze dzieci dwujęzycznych – diagnoza i terapia
METODA KRAKOWSKA
szkolenie jednodniowe


 • prowadzący: dr Marzena Błasiak-Tytuła
 • termin: 28.02.2015
 • godz:
 • miejsce: Poznań
 • koszt: PLN
 • tematyka
  1. Dwujęzyczność: korzyści i zagrożenia;
  2. Neurobiologiczne procesy związane z rozwojem dwujęzyczności u dzieci;
  3. Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego;
  4. Wczesna diagnostyka dzieci dwujęzycznych;
  5. Ogólny schemat terapii w zakresie nabywania sprawności językowych i komunikacyjnych.
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Katarzyna Sedivy
 • termin: 21.03.2015r.
 • godz.: 10:00 - 15:00
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduStymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
METODA KRAKOWSKA

!!! NOWOSC !!!


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo
 • termin: 22.03.2015r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
  2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
  3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
  4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
  5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
  6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Swiata.
  7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
  8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
  9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
  10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
  11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
  12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
  13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 23.05.2015r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduKORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 12.09.2015 r.
 • godz.: 10:00-18:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
  2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Warunki przeprowadzania badania.
  5. Wywiad z opiekunem dziecka.
  6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
  7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka
  8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
  9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych
  10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
  11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
  12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Katarzyna Sedivy
 • termin: 22.01.2016r.
 • godz.: 15:00 - 20:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 320 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA - lista rezerwowa
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduĆwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
- warsztat praktyczny


 • prowadzący: Katarzyna Sedivy
 • termin: 23.01.2016r.
 • godz.: 09:00-14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej
  2. Ćwiczenia percepcji słuchowej
  3. Ćwiczenia pamięci
  4. Programowanie języka terapeuty
  5. Szkolenie przeznaczone jest dla dla osób znających podstawy Metody Krakowskiej
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 23.01.2016r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 300 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 02.04.2016 r.
 • godz.: od 10:00 do 17:00 (4 moduły po 90 minut)
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 370 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
  2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Warunki przeprowadzania badania.
  5. Wywiad z opiekunem dziecka.
  6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
  7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka
  8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
  9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych
  10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
  11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
  12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.


 • prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 02.04.2016 r.
 • godz.: od 10:00 do 14:00 (5 godzin dydaktycznych)
 • miejsce: miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 260 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart oceny zachowania i emocji (KOZE).
  2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Wywiad rozwojowy z opiekunem dziecka.
  5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).
  6. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
  7. Omówienie poszczególnych Kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.
  8. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – ćwiczenie praktyczne.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo
 • termin: 09:00 - 14:00, 11.04.2016r.
 • godz.
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 320 PLN
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduTERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - dla początkujących


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 21.10.2016r.
 • godz.: 9:00 - 14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA B), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. Podstawy terapii neurobiologicznej
  2. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych
  3. Osiem głównych procesów rozwoju neuronalnego
  4. Zakłócenie rozwojowe i zaburzenia rozwoju
  5. Zasady rozwoju neuronalnego
  6. Mechanizm stymulacji
  7. Terapia słuchowa
  8. MTG, GA
  9. Terapia funkcji wzrokowych
  10. Wybór dominującej ręki
  11. Stymulacja zabawy
  12. Stymulacja lewej półkuli mózgu (sekwencje, szeregi, relacje)
  13. Terapia zachowań społecznych
  14. Stymulacja funkcji motorycznych
  15. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
  16. Stymulacja pamięci
  17. Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
  18. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka CzytaniaŽ i kształtowanie systemu językowego (programowanie języka, metody komunikacyjne, dzienniki wydarzeń)
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduDiagnoza różnicowa autyzmu i Zespołu Aspergera. Terapia zaburzeń ze spektrum Zespołu Aspergera


 • prowadzący: dr hab Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 21.10.2016r.
 • godz.: 9:00 - 14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne Zespołu Aspergera (ZA), w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji. Omówione zostaną różnice i podobieństwa między ZA a autyzmem. Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględnieniem typowych dla spektrum autyzmu sposobów przetwarzania informacji. W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe.
 • REJESTRACJA (limit: 30 osób)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduKORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: UWAGA szkolenie nie obędzie się w zaplanowanym terminie
 • godz.: od 10:00 do 17:00 (4 moduły po 90 minut)
 • miejsce:
 • koszt: 370 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
  2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Warunki przeprowadzania badania.
  5. Wywiad z opiekunem dziecka.
  6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
  7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka
  8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
  9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych
  10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
  11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
  12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.
 • REJESTRACJA ZAMKNIĘTA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.


 • prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: UWAGA szkolenie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie
 • godz.: od 10:00 do 14:00 (5 godzin dydaktycznych)
 • miejsce:
 • koszt: 260 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart oceny zachowania i emocji (KOZE).
  2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
  3. Charakterystyka kwestionariusza.
  4. Wywiad rozwojowy z opiekunem dziecka.
  5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).
  6. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
  7. Omówienie poszczególnych Kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.
  8. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – ćwiczenie praktyczne.
 • REJESTRACJA ZAMKNIĘTA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduWczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci
z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych,
ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
szkolenie dwudniowe


 • prowadzący: dr Teresa Kaczan
 • termin: 11-12.11.2016r.
 • godz.: dzień I: 9:00 - 18:00, dzień II: 8:00-17:00
 • miejsce: Przedszkole nr 190, Os. B. Smialego 107, 60 - 682 Poznań (Budynek SP34)
 • koszt: 700 PLN
 • tematyka jest dostępna tutaj
 • REJESTRACJA (limit: 16 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu
SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 02.06.2017r.
 • godz.: 10:00 - 15:00
 • miejsce: sala N402, Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 03.06.2017r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Katarzyna Sedivy
 • termin: 02.07.2017r.
 • godz.: 9:00 - 14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 22.09.2017r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo
 • termin: 27.10.2017r.
 • godz. 14:00-19:00
 • miejsce: sala N402, Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • koszt: 320 PLN
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa) (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Katarzyna Sedivy
 • termin: 10.11.2017r.
 • godz.: 14:00 - 19:00
 • miejsce: Collegium Da Vinci, sala A307 ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD)
a trudności w procesie komunikacji i uczenia się


 • prowadzący: Renata Borowiecka
 • termin: 17.11.2017r.
 • godz.: 14:00 - 19:00 (6 godzin dydaktycznych)
 • miejsce: Collegium Da Vinci, sala A307, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • koszt: 200 PLN
 • Szkolenie dla logopedów, neurologopedów, pedagogów korekcyjnych, psychologów pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, trudnościami komunikacyjnymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
 • Plan szkolenia:
  1. Proces słyszenia – część obwodowa i ośrodkowa drogi słuchowej, słyszenie – procesem aktywnym: procesy wstępujące i zstępujące
  2. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego: objawy, definicja, przyczyny
  3. Profile kliniczne APD – charakterystyka, wyzwania dla nauczyciela, terapeuty
  4. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD a dysleksja, ADHD, SLI, spektrum autyzmu
  5. Diagnoza APD – standardy postepowania: audiometria tonalna, testy elektrofizjologiczne, testy behawioralne
  6. Prezentacja narzędzi do diagnozy APD - testy behawioralne
  7. Terapia APD – formy terapii dostępne w Polsce
  8. Praca z dzieckiem z APD w szkole, w domu
  9. Dyskusja. Rozdanie zaświadczeń
 • REJESTRACJA - lista rezerwowa
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduKarty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD
- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca
do ukończenia 9 roku życia.

Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.


 • prowadzące: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk
 • termin: 02.12.2017r.
 • godz. 10.00-17.00
 • miejsce: Dom Studencki Jowita UAM (SALA A), ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • koszt: 350 PLN
 • program szkolenia:
  1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej
  2. Teoretyczne podstawy KOLD-a
  3. Własności psychometryczne KOLD-a
  4. Charakterystyka i struktura kart wchodzących w skład testu (KOLD-A, KOLD-W, KOLD-P)
  5. Charakterystyka pomocy wchodzących w skład testu KOLD
  6. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną
  7. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych
  8. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy
  9. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym
  10. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe
  11. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
   • analiza przypadku
   • formułowanie opinii diagnostycznej
  12. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • analiza przypadku
   • formułowanie opinii diagnostycznej
  13. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD
 • Więcej informacji o teście KOLD można znaleĽć tutaj
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - dla początkujących


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 26.04.2018r.
 • godz.: 09:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala turkusowa (6 piętro)
 • koszt: 360 PLN
 • tematyka
  1. Podstawy terapii neurobiologicznej
  2. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych
  3. Osiem głównych procesów rozwoju neuronalnego
  4. Zakłócenie rozwojowe i zaburzenia rozwoju
  5. Zasady rozwoju neuronalnego
  6. Mechanizm stymulacji
  7. Terapia słuchowa
  8. MTG, GA
  9. Terapia funkcji wzrokowych
  10. Wybór dominującej ręki
  11. Stymulacja zabawy
  12. Stymulacja lewej półkuli mózgu (sekwencje, szeregi, relacje)
  13. Terapia zachowań społecznych
  14. Stymulacja funkcji motorycznych
  15. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
  16. Stymulacja pamięci
  17. Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
  18. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka CzytaniaŽ i kształtowanie systemu językowego (programowanie języka, metody komunikacyjne, dzienniki wydarzeń)
 • REJESTRACJA (brak wolnych miejsc)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 11.05.2018r.
 • godz.: 14:00 - 19:00
 • miejsce: Collegium Da Vinci, sala A303, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (wolne miejsca)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu


Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 12.05.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Collegium Da Vinci, sala A303, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA (wolne miejsca)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Obecnie w ofercie znajdują się następujące warsztaty:STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 19.10.2018r.
 • godz. 14:00-19:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala szafirowa
 • koszt: 330 PLN
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa) (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 20.10.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala brylantowa
 • koszt: 330 PLN
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • termin: 20.10.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala diamentowa
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dĽwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduStymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
METODA KRAKOWSKA

 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 20.10.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 310 PLN
 • tematyka
  1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
  2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
  3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
  4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
  5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
  6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Swiata.
  7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
  8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
  9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
  10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
  11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
  12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
  13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA®
METODA KRAKOWSKA


 • prowadząca: dr hab. Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 05.04.2019r.
 • godz.: 14:00-19:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala turkusowa (piętro 6)
 • koszt: 370 zł
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduProgramowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
METODA KRAKOWSKA


 • prowadząca: dr hab. Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 06.04.2019r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala turkusowa (piętro 6)
 • koszt: 360 zł
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduKORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 31.05.2019 (piątek)
 • godz.: od 14:00 (4 moduły po 90 minut)
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala kryształowa (piętro 6)
 • koszt: 370 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji narzędzia KORP.
  2. Charakterystyka narzędzia – materiał merytoryczny oraz pomoce.
  3. Warunki przeprowadzania badania.
  4. Procedury badania – podstawowa oraz poprzedzająca (pretestowa).
  5. Analiza indywidualnego przypadku – materiał filmowy przedstawiający badanie dziecka wraz z analizą wyników.
  6. Czas i częstość badania.
  7. Propozycja wywiadu rozwojowo-środowiskowego.
  8. Kryteria obserwacji zachowania i oceny zjawisk jakościowych w rozwoju./LI>
  9. Formułowanie wniosków diagnostycznych i wyznaczanie kierunków terapii.
  10. Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 02.06.2019r. (niedziela)
 • godz. 10:00-15:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala szafirowa (piętro 6)
 • koszt: 340 zł
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA - dla początkujących


 • prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • termin: 05.10.2019r. (sobota)
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Hotel Włoski, ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań
 • koszt: 390 PLN
 • tematyka
  1. Podstawy terapii neurobiologicznej
  2. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych
  3. Osiem głównych procesów rozwoju neuronalnego
  4. Zakłócenie rozwojowe i zaburzenia rozwoju
  5. Zasady rozwoju neuronalnego
  6. Mechanizm stymulacji
  7. Terapia słuchowa
  8. MTG, GA
  9. Terapia funkcji wzrokowych
  10. Wybór dominującej ręki
  11. Stymulacja zabawy
  12. Stymulacja lewej półkuli mózgu (sekwencje, szeregi, relacje)
  13. Terapia zachowań społecznych
  14. Stymulacja funkcji motorycznych
  15. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
  16. Stymulacja pamięci
  17. Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
  18. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka CzytaniaŽ i kształtowanie systemu językowego (programowanie języka, metody komunikacyjne, dzienniki wydarzeń)
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Kurs adresowany jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych wykorzystaniem metody w pracy z dzieckiem
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

KORP - PROGRAMY TERAPII
- modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 12.10.2019
 • godz.: 9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)
 • miejsce: Hotel Włoski, ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań
 • koszt: 290 PLN
 • UWAGA !!! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w programie KomKod.
 • Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.
 • Tematyka:

  Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka.

  Programy terapii zostały przygotowane dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez KORP.

  Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.

 • Program szkolenia
  1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania programów terapii.
  2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami, deficytami i zaburzeniami w rozwoju, ze zwróceniem uwagi na ocenę jakościową badanych umiejętności.
  3. Zasady konstruowania i dostosowywania ćwiczeń terapeutycznych do potrzeb dzieci.
  4. Cele terapeutyczne – wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych terapii.
  5. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer – ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.
  6. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.
  7. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.
  8. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju./LI>
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD)
a trudności w procesie komunikacji i uczenia się


 • prowadzący: Renata Borowiecka
 • termin: 15.11.2019r.
 • godz.:15:00 - 20:00 (5 godzin dydaktycznych)
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala brylantowa (poziom A)
 • koszt: 250 PLN
 • Szkolenie dla logopedów, neurologopedów, pedagogów korekcyjnych, psychologów pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, trudnościami komunikacyjnymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
 • Plan szkolenia:
  1. Proces słyszenia – część obwodowa i ośrodkowa drogi słuchowej, słyszenie – procesem aktywnym: procesy wstępujące i zstępujące
  2. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego: objawy, definicja, przyczyny
  3. Profile kliniczne APD – charakterystyka, wyzwania dla nauczyciela, terapeuty
  4. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD a dysleksja, ADHD, SLI, spektrum autyzmu
  5. Diagnoza APD – standardy postepowania: audiometria tonalna, testy elektrofizjologiczne, testy behawioralne
  6. Prezentacja narzędzi do diagnozy APD - testy behawioralne
  7. Terapia APD – formy terapii dostępne w Polsce
  8. Praca z dzieckiem z APD w szkole, w domu
  9. Dyskusja. Rozdanie zaświadczeń
 • REJESTRACJA
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 22.11.2019r.
 • godz. 15:00 - 20:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala brylantowa (poziom A)
 • koszt: 360 zł
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Stymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
METODA KRAKOWSKA

 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 23.11.2019r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala kryształowa (piętro 6)
 • koszt: 350 PLN
 • tematyka
  1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
  2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
  3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
  4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
  5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
  6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Swiata.
  7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
  8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
  9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
  10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
  11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
  12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
  13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdudol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka