gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Rejestracja na szkolenie nr 70:

Stymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
METODA KRAKOWSKA

dr hab. Marta Korendo

Regulamin szkolenia

 1. Rejestrujący otrzymuje potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia po wpłaceniu na konto (nr konta rejestrujący otrzyma pocztą elektroniczną) sumy 100 PLN, o którą automatycznie zostaje pomniejszona opłata za szkolenie.
 2. Końcowego przelewu (pomniejszonego o 100 PLN) należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (z dopiskiem: nazwa szkolenia + nazwisko uczestnika). Brak wpłaty w tym terminie (data zaksięgowania pieniędzy na koncie) oznacza skreślenie z listy uczestników bez możliwości zwrotu 100 PLN.
 3. O rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu można poinformować telefonicznie (508 132 997) lub mailowo (rutkiewi@amu.edu.pl) do 2 tygodni przed rozpoczęciem warsztatów. Poinformowanie o rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości 40% wartości szkolenia.
 4. Cena za szkolenie obejmuje:
  1. udział w spotkaniu,
  2. materiały konferencyjne,
  3. zaświadczenie o uczestnictwie,
  4. poczęstunek (tzw. przerwa kawowa).
 5. Rachunek uczestnik otrzymuje w dniu szkolenia
 6. Organizator ma prawo odwołać szkolenie, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub mailowo. Wówczas każdy uczestnik otrzyma zwrot w postaci 100% wpłaconej wartości szkolenia.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu.


Rejestracja oznacza akceptację regulaminu

Imię:
Nazwisko:
Ulica: Nr domu:
Kod: Miasto:
Telefon:
E-mail:
Dane do rachunku:

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka