gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Rejestracja na szkolenie:

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
dr Katarzyna Sedivy

Regulamin szkolenia

 1. Rejestrujący otrzymuje potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia po wpłaceniu na konto (nr konta rejestrujący otrzyma pocztą elektroniczną) sumy 100 PLN, o którą automatycznie zostaje pomniejszona opłata za szkolenie.
 2. Końcowego przelewu (pomniejszonego o 100 PLN) należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (z dopiskiem: nazwa szkolenia + nazwisko uczestnika). Brak wpłaty w tym terminie (data zaksięgowania pieniędzy na koncie) oznacza skreślenie z listy uczestników bez możliwości zwrotu 100 PLN.
 3. O rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu można poinformować telefonicznie (508 132 997) lub mailowo (rutkiewi@amu.edu.pl) do 2 tygodni przed rozpoczęciem warsztatów. Poinformowanie o rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości 40% wartości szkolenia.
 4. Cena za szkolenie obejmuje:
  1. udział w spotkaniu,
  2. materiały konferencyjne,
  3. zaświadczenie o uczestnictwie,
  4. poczęstunek (tzw. przerwa kawowa).
 5. Rachunek uczestnik otrzymuje w dniu szkolenia
 6. Organizator ma prawo odwołać szkolenie, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub mailowo. Wówczas każdy uczestnik otrzyma zwrot w postaci 100% wpłaconej wartości szkolenia.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu.


Rejestracja oznacza akceptację regulaminu

Imię:
Nazwisko:
Ulica: Nr domu:
Kod: Miasto:
Telefon:
E-mail:
Dane do rachunku:

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka