Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Rejestracja na szkolenie:

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD)
a trudności w procesie komunikacji i uczenia się

Renata Borowiecka

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Dane do faktury:
Nazwa firmy (lub imię i nazwisko):
Ulica:    Nr domu: 
Kod:     Miasto: 
NIP* (wymagany dla firm):
Adres do korespondencji
(jesli inny niż adres z faktury):
   Akceptuję regulamin szkoleń.
   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fazeon Szkolenia Sławomir Hanczewski w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu świadczenia usługi szkoleniowej.  
   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczn± przez Fazeon Szkolenia Sławomir Hanczewski (informacje te dotyczyć będą m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkoleń i kursów organizowanych przez Fazeon Szkolenia Sławomir Hanczewski).
Zgodę na przesyłanie informacji handlowych można wycofać wysyłając email o treści: rezygnacja na adres szkolenia@fazeon.pl
Administratorem danych osobowych jest Fazeon Szkolenia Sławomir Hanczewski, z siedzibą w Poznaniu os. Batorego 19/38.

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka