Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Rejestracja na szkolenie:

STYMULACJA MECHANIZMW LEWOPӣKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA
dr hab. Marta Korendo

Imi:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Dane do faktury:
Nazwa firmy (lub imi i nazwisko):
Ulica:    Nr domu: 
Kod:     Miasto: 
NIP* (wymagany dla firm):
Adres do korespondencji
(jesli inny ni adres z faktury):
   Akceptuj regulamin szkole.
   Owiadczam, e wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fazeon Szkolenia Sawomir Hanczewski w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu wiadczenia usugi szkoleniowej.  
   Wyraam zgod na otrzymywanie informacji handlowych wysyanych drog elektroniczn przez Fazeon Szkolenia Sawomir Hanczewski (informacje te dotyczy bd m.in. oferty handlowej, wolnych miejsc oraz nowych szkole i kursw organizowanych przez Fazeon Szkolenia Sawomir Hanczewski).
Zgod na przesyanie informacji handlowych mona wycofa wysyajc email o treci: rezygnacja na adres szkolenia@fazeon.pl
Administratorem danych osobowych jest Fazeon Szkolenia Sawomir Hanczewski, z siedzib w Poznaniu os. Batorego 19/38.

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka