gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

parafazje semantyczne - wyrazy bliskoznaczne (z tej samej kategorii znaczeniowej) użyte zamiast właściwego (potrzebnego w danym kontekście) słowa, np.: zebra zamiast koń, gruszka zamiast jabłko, widelec zamiast łyżka. Zob. afazja ruchowa

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka