gora
home
    
    
    

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ JĘZYKOWYCH U OSÓB PO PRZEBYTYCH UDARACH LUB URAZACH MÓZGU
  1. DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ TYPU AFAZJA, DYSFAZJA
  2. DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ KOMUNIKACJI TYPU DYSPRAGMATYZM (PRAGNOZJA)
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I JĘZYKA W PRZEBIEGU CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH MÓZGU
  1. W CHOROBIE PARKINSONA
  2. W CHOROBIE ALZHEIMERA
  3. W STWARDNIENIU ROZSIANYM
  4. W PIERWOTNEJ AFAZJI POSTĘPUJĄCEJ
  5. W OTĘPIENIU CZOŁOWO-SKRONIOWYM
 • KONSULTACJE DLA OPIEKUNÓW
dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka