gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

neurologopedia - nauka zajmująca się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy i języka o podłożu neurologicznym typu: afazja, dysartria, dyspragmatyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa.

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka