gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

neurologopeda - osoba zajmująca się diagnozą i terapią zaburzeń językowych i komunikacyjnych wynikających z uszkodzeń o podłożu neurologicznym typu: afazja, alalia, dysartria, porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa.

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka