Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Nazwa ośrodka pochodzi od wyrazów glottoterapia i glottodydaktyka, w strukturze których znajduje się wyraz greckiego pochodzenia glotta o znaczeniu 'język'. Zatem obie przywołane nazwy oznaczają kolejno terapię języka (glottoterapia) oraz nauczanie języka, w tym nauczanie języka obcego (glottodydaktyka). Człon glotto- pojawia się w wielu innych wyrazach złożonych typu: glottogonia 'badania dotyczące powstawania i rozwoju języka' czy glottologia 'inaczej językoznawstwo'.


Określenie Fazeon jest neologizmem (stworzonym wyrazem) pochodzącym od greckiego słowa fasis, które oznacza mowę, mówienie (por. wyrazy aphates 'osoba niemówiąca', a-fasis 'niemota').

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka