gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

metoda symultaniczno-sekwencyjna - metoda symultaniczno-sekwencyjnej wczesnej nauki czytania stworzona przez Jagodę Cieszyńską, współtwórcę tzw. Szkoły Krakowskiej, skupiającej logopedów związanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

U podstaw tej metody znajduje się m.in. wiedza o dwóch sposobach przetwarzania informacji przez poszczególne półkule mózgu. Prawa półkula odpowiada za funkcje symultaniczne, natomiast lewa pracuje sekwencyjnie.

Nauka czytania tą metodą stanowi ten rodzaj działania terapetycznego, który wpisuje się w profilaktykę dysleksji. Jej bowiem przyczyną jest brak dominacji lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu informacji językowych, a zatem zaburzenia linearnego porządkowania informacji. Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przyczynia się do stymulacji lewej półkuli mózgu odpowiedzialnej za mowę i mówienie. Jest sposobem pozwalającym na wypracowanie prawidłowej artykulacji głosek u dzieci z wadami wymowy bądź z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy oraz u dzieci, które nie chcą się komunikować (alalia, autyzm).

Szczegóły dotyczące stosowania metody znaleźć można na następujących stronach:
www.cieszynska.pl/index.php?s=metoda
www.konferencje-logopedyczne.pl/1,DoPobrania.html

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka