gora
home
    
    
    

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  • DIAGNOZA I TERAPIA OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY
  • DIAGNOZA I TERAPIA NIEZAKOŃCZONEGO ROZWOJU MOWY
  • DIAGNOZA I TERAPIA WAD WYMOWY
  • KONSULTACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka