gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

W ośrodku organizujemy warsztaty prowadzone we współpracy z wykładowcami tzw. Szkoły Krakowskiej, która skupia logopedów związanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.


Obecnie w ofercie znajdują się następujące warsztaty:STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 19.10.2018r.
 • godz. 14:00-19:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala szafirowa
 • koszt: 330 PLN
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa) (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Sławka Orłowska-Popek
 • termin: 20.10.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala brylantowa
 • koszt: 330 PLN
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powišzanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:
   • od samogłosek i wyrażeń dŸwiękonaœladowczych do prymarnych sylab,
   • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
   • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
   • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  6. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

  7. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
   Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
 • REJESTRACJA (lista rezerwowa)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA
METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • termin: 20.10.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, sala diamentowa
 • koszt: 330 PLN
 • tematyka
  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:
   1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek
   2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych
   3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych
   4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów
  2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
  3. Czytanie sylab zamkniętych
  4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
  5. Samodzielne czytanie tekstów
  6. Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduStymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
METODA KRAKOWSKA

 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 20.10.2018r.
 • godz.: 9:00-14:00
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 310 PLN
 • tematyka
  1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
  2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
  3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
  4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
  5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
  6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Swiata.
  7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
  8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
  9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
  10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
  11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
  12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
  13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazdu

Warsztaty, które już się odbyły

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka