Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

W ośrodku organizujemy warsztaty prowadzone we współpracy z wykładowcami tzw. Szkoły Krakowskiej, która skupia logopedów związanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.
Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD
- test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca
do ukończenia 9 roku życia.

Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.


 • prowadzące: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk
 • termin: 14.04.2019r.
 • godz. 9.00 – 16.45
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala turkusowa (piętro 6)
 • koszt: 370 PLN
 • program szkolenia:
  1. KOLD na tle innych narzędzi diagnostycznych
  2. Dlaczego opracowano KOLD-a?
  3. Trzy filary KOLD-a
  4. Własności psychometryczne KOLD-a
  5. Charakterystyka testu
   • Instrukacje szczegółowe + karty KOLD-A
   • Kategorie umiejętności
   • Karty KOLD-W, KOLD-P
   • Pomoce diagnostyczne
  6. Procedura badania
  7. Analiza instrukcji
  8. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
   • Próba o charakterze ilościowym
   • Samodzielna ocena dziecka
  9. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • Próby o charakterze ilościowym
   • Liczenie wypowiedzi dzieci
   • Próby C1 i E1
   • Międzynarodowy alfabet fonetyczny IPA
   • Samodzielna ocena dziecka
  10. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
  11. Zastosowanie narzędzia dla dzieci z diagnozą
  12. Przykładowa opinia logopedyczna
  13. Program komputerowy KomKOD
  14. Rozdanie certyfikatów
 • Więcej informacji o teście KOLD można znaleźć tutaj
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduKORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 31.05.2019
 • godz.: (4 moduły po 90 minut)
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 370 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji narzędzia KORP.
  2. Charakterystyka narzędzia – materiał merytoryczny oraz pomoce.
  3. Warunki przeprowadzania badania.
  4. Procedury badania – podstawowa oraz poprzedzająca (pretestowa).
  5. Analiza indywidualnego przypadku – materiał filmowy przedstawiający badanie dziecka wraz z analizą wyników.
  6. Czas i częstość badania.
  7. Propozycja wywiadu rozwojowo-środowiskowego.
  8. Kryteria obserwacji zachowania i oceny zjawisk jakościowych w rozwoju./LI>
  9. Formułowanie wniosków diagnostycznych i wyznaczanie kierunków terapii.
  10. Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 02.06.2019r.
 • godz. 10:00-15:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala szafirowa (piętro 6)
 • koszt: 340 zł
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduWarsztaty, które już się odbyły

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka