Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

Ośrodek Glottoterapii i Glottodydaktyki Fazeon

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

e-mail: rutkiewi@amu.edu.pl
tel: 508 132 997

Gabinet: os. S. Batorego 17, Poznań

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka