Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2014 - nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • 2004-2005 - Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • 2002-2004 - Studia Podyplomowe w Zakresie Logopedii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • 2000 - doktorat (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Leksykologii)

 • 1996 - magisterium (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu)

DO¦WIADCZENIE ZAWODOWE:

 • adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.rutkiewicz.edu.pl)

 • neurologopeda w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego (Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego)

PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ:

 • Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afatycznych zaburzeń mowy u dorosłych (oraz u dzieci). Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań są nazwy własne, a także procesy nazywania w zakresie apelatywów (nazwy pospolite) i propriów (nazw własnych) oraz ich neurobiologiczne podłoże. Przebieg procesów nominacyjnych bada zarówno w normie, jak i w patologii (w afazji, w dyspragmatyzmie, w chorobach otępiennych, w dysleksji).

KURSY I SZKOLENIA:

 • 2014 – szkolenie pt. Manualna Terapia Dysfagii, poziom I i II (Łódz - doc. Jens Heber)

 • 2014 – szkolenie pt. ACC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się. Poziom podstawowy (Poznań - mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz)

 • 2013 – szkolenie pt. Otępienie czołowo-skroniowe – diagnoza i terapia (Wrocław - prof. dr hab. Maria Pąchalska)

 • 2013 – szkolenie pt. Wykorzystanie Testu SON – R 5,5-17 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka (Łódz - dr Renata Lutosławska)

 • 2013 – szkolenie pt. Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy. Moduł podstawowy (Poznań - mgr Aleksandra Łada)

 • 2012 – szkolenie pt. Budowanie systemu językowego dla dzieci z afazją (prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 • 2012 - szkolenie pt. TEST SON-R - badanie i interpretacje wyników(Poznań prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 • 2012 - szkolenie pt. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera (dr Marta Korendo)

 • 2011 - szkolenie pt. Wykorzystanie Testu SON-R 2,5-7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małęgo dziecka (dr Renata Lutosławska)

 • 2011 - szkolenie pt. Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu - RHLB-PL (dr hab. Emilia Łojek)

 • 2011 - warsztaty pt. Diagnoza i terapia afazji (Wrocław - prof. Maria Pąchalska)

 • 2011 - warsztaty pt. Programowanie języka dla dzieci z afazją (Poznań - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 • 2011 - warsztaty pt. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania w aspekcie pracy języka. Ujęcie logopedyczno-ortodontyczne (Katowice - dr Danuta Pluta-Wojciechowska)

 • 2011 - warsztaty pt. Metody badania zagrożenia dysleksją (Poznań - dr Marta Korendo)

 • 2011 - szkolenie zaawansowane (poziom 9. + zwierzęta) w zakresie Makatonu (Poznań - dr B.B. Kaczmarek)

 • 2011 - warsztaty pt. Test S.O.N. - badanie i interpretacja wyników (Kraków, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 • 2011 - warsztaty pt. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) (Kraków - dr Zdzisława Orłowska-Popek)

 • 2010 - warsztaty pt. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (Kraków, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska)

 • 2010 - warsztaty pt. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli (Kraków, dr Marta Korendo)

 • 2010 - warsztaty Makatonu Programu Rozwoju Komunikacji (znaki manualne i symbole, certyfikat, dr Bogusława B. Kaczmarek)

 • 2009 - warsztaty szkoleniowe pt. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (Lublin - dr Teresa Kaczan)

 • 2009 - warsztaty naukowe-szkoleniowe pt. Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych (Poznań - dr Jolanta Panasiuk)

 • 2005 - cz. I kursu bazowego kinezjologii edukacyjnej - "Gimnastyka mózgu" według metody P.E. Dennisona (Poznań - mgr Krystyna Krzyżostaniak, dr Renata ¦leboda)

 • 2004 - warsztaty naukowo-szkoleniowe pt. Problemy głosu i wymowy w pracy logopedy (Poznań - mgr Bogumiła Toczyska)

 • 2001 - Kurs Metodyki Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego (Warszawa, Stowarzyszenie "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego)

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka