gora
home
    
    
    

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

GLOTTODYDAKTYKA
JĘZYK POLSKI JAKO OBCY
JPJO, POLISH FOR FOREIGNERS

  • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW LUB OSÓB POCHODZĄCYCH ZE ŚRODOWISK POLONIJNYCH
  • PRZYGOTOWANIE DO PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW CERTYFIKATOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
    • POZIOM PODSTAWOWY (PL-B1)
    • POZIOM ŚREDNI OGÓLNY (PL-B2)
    • POZIOM ZAAWANSOWANY (PL-C2)
dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka