gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

dysartria (dyzartria) - zaburzenie mowy wywołane uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy. Objawia się trudnościami w zakresie:
  • wydawania głosu (jest ochrypły, słaby, monotonny, z zabarwieniem nosowym)
  • oddychania (płytkie, przez nos, nieskoordynowane z fonacją)
  • niepłynności mówienia (spowodowanej brakiem napięcia mięśniowego)

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka