gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

alalia - zaburzenia języka dzieci charakteryzujące się opóźnieniem jego rozwoju. Dzieci z alalią mają w normie słuch, inteligencję werbalną, nie wykazują autyzmu bądź objawów pochodzenia neurologicznego. Mimo to nie opanowują języka na poziomie zbliżonym do tego, który reprezentują ich szkolni rówieśnicy.

Inne określania alalii:
  • niedokształcenie mowy o typie afazji
  • afazja rozwojowa
  • afazja wrodzona
  • afazja dziecięca
  • specyficzne zaburzenie rozwoju językowego
  • SLI (specific language impairment)

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka