gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

agramatyzm - brak umiejętności budowania zdań gramatycznie poprawnych. Wypowiedź z agramatyzmami przybiera postać określonych nazw (przedmiotów lub czynności) niepowiązanych gramatycznie, typu: szklanka ...gorąco ...pić [Jest gorąco, czy chcesz się napić?]. Zob. afazja ruchowa

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka