Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

agramatyzm - brak umiejtnoci budowania zda gramatycznie poprawnych. Wypowied z agramatyzmami przybiera posta okrelonych nazw (przedmiotw lub czynnoci) niepowizanych gramatycznie, typu: szklanka ...gorco ...pi [Jest gorco, czy chcesz si napi?]. Zob. afazja ruchowa

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka