Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

afazja czuciowa
  • polega na trudnociach z procesem rozumienia, odbierania, dekodowania komunikatw
  • tempo mwienia przypomina sposb mwienia w tzw. normie
  • zachowana jest intonacja i melodia
  • przyimki i spjniki s zachowane
  • wypowiedzi s niezrozumiae z powodu m.in. paragramatyzmw i licznych parafazji werbalnych
zob. afazja

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka