gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

afazja czuciowa
  • polega na trudnościach z procesem rozumienia, odbierania, dekodowania komunikatów
  • tempo mówienia przypomina sposób mówienia w tzw. normie
  • zachowana jest intonacja i melodia
  • przyimki i spójniki są zachowane
  • wypowiedzi są niezrozumiałe z powodu m.in. paragramatyzmów i licznych parafazji werbalnych
zob. afazja

dol
logopeda Poznań | logopedia Poznań | neurologopeda Poznań | neurologopedia Poznań | afazja | terapia afazji | afazja Poznań | terapia mowy
opóźniony rozwój mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka